e-hvtd v2.0 (9175)

瑞士 thụy sĩ
♦Tên một quốc gia ở Âu Châu (tiếng Anh: Switzerland), thủ đô là Bá Ân (Berne).