e-hvtd v2.0 (9175)

犯罪 phạm tội
♦Làm điều trái với pháp luật. ◇Thủy hử truyện : Tiểu nhân thị cá phạm tội phối tống Giang Châu đích nhân, kim nhật thác quá liễu túc đầu, vô xứ an hiết , 宿, (Đệ tam thập thất hồi) Tiểu nhân là người có tội bị đày đi Giang Châu; hôm nay lỡ độ đường, không có chỗ nghỉ chân.