e-hvtd v2.0 (9175)

游艇 du đĩnh
♦Thuyền nhỏ, du thuyền (tiếng Anh: yacht). § Cũng viết: du đĩnh . ◇Lí Quý : Hồ lí du đĩnh thiên bách chích, nam hòa nữ ca đối ca đãng dạng hồ thượng , (Ngọc môn nhi nữ xuất chinh kí , Côn Luân san cuồng tưởng khúc ).