e-hvtd v2.0 (9175)

浪費 lãng phí
♦Hao phí, xa xỉ, không tiết kiệm (tiền của, thời gian, nhân lực...). ◇Ba Kim : Bằng hữu môn tại na lí phấn đấu, ngã khước tại giá lí lãng phí ngã đích quang âm , (Vong mệnh ).