e-hvtd v2.0 (9175)

永逝 vĩnh thệ
♦Vĩnh viễn tiêu tan.
♦Thệ thế, tức là chết. ◇Tương Quang Từ : Liệt Ninh tử liễu, Liệt Ninh phao khí liễu ngã môn nhi vĩnh thệ , (Tạc dạ lí mộng nhập thiên quốc , Khốc Liệt Ninh ) Liệt Ninh chết rồi, Liệt Ninh đã bỏ chúng ta mà ra đi vĩnh viễn.