e-hvtd v2.0 (9175)

氣圈 khí quyển
♦Tầng không khí bao quanh trái đất (tiếng Anh: atmosphere).