e-hvtd v2.0 (9175)

氣喘 khí suyễn
♦Thở gấp, thở hổn hển. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Thì trị lục nguyệt thiên khí, thập phần viêm nhiệt, nhân mã hãn như bát thủy. Tẩu đáo ngũ thập lí ngoại, Ngụy binh tận giai khí suyễn , , . , (Đệ cửu thập cửu hồi) Bấy giờ trời đang tháng sáu, vô cùng nóng nực, người ngựa mồ hôi như tắm. Đuổi được ngoài năm mươi dặm, quân Ngụy đều thở hổn hển.
♦Bệnh ho suyễn, khó thở (tiếng Anh: asthma).