e-hvtd v2.0 (9175)

機警 cơ cảnh
♦Xem xét sáng suốt, phản ứng nhanh lẹ. ◇Văn minh tiểu sử : Hạnh khuy điếm lí nhất cá chưởng quỹ đích nhân cực cơ cảnh, tự tòng hạ ngọ phong thanh bất hảo, tha tiện thường tại điếm tiền phòng bị , , 便 (Đệ tam hồi).