e-hvtd v2.0 (9175)

根氣 căn khí
♦Khí chất trời sinh ra, bẩm phú.