e-hvtd v2.0 (9175)

柏格森 bá cách sâm
♦Bergson, nhà triết học Pháp.