e-hvtd v2.0 (9175)

朱批 chu phê
♦§ Cũng viết là chu phê .
♦Ngày xưa quan phủ dùng bút son phê thị, gọi là chu phê .
♦Lời viết bằng bút đỏ bình giáo, ghi chú thư tịch.