e-hvtd v2.0 (9175)

更端 canh đoan
♦Đầu mối khác, việc khác. ◇Lễ Kí : Quân tử vấn canh đoan, tắc khởi nhi đối , (Khúc lễ thượng ).