e-hvtd v2.0 (9175)

更改 canh cải
♦Sửa đổi, cải hoán. ◇Vô danh thị : Ngã canh cải liễu giá y phục, đả ban cá hóa lang nhi khứ , (Hoàng hoa dục , Đệ nhị chiệp) Tôi thay bộ quần áo này xong, sửa soạn làm người gánh hàng rong rồi đi.