e-hvtd v2.0 (9175)

更事 canh sự
♦Từng trải việc đời. ◇Tùy Thư : Ngô nhi kí thiếu, canh sự vị đa , (Lí Hùng truyện ) Con ta còn trẻ, chưa nhiều từng trải việc đời.
♦Sự thường. ◇Sử Kí : Cơ nhương canh sự nhĩ, bất khả bất dữ , (Tần bổn kỉ ) Đói kém hay được mùa là sự thường thôi, không thể không cho (nước Tần bị hạn hán đến xin thóc).
♦Kiếm chuyện nữa, gây hấn lần nữa. ◇Chiến quốc tung hoành gia thư : Tần phi vô sự chi quốc dã, Hàn vong chi hậu, tất tương canh sự , , (Chu Kỉ vị Ngụy vương chương ) Tần chẳng phải là nước không hay sinh sự, sau khi nước Hàn mất, ắt sẽ gây hấn nữa.