e-hvtd v2.0 (9175)

改元 cải nguyên
♦Đổi niên hiệu. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Văn vũ các quan, giai hô vạn tuế. Bái vũ lễ tất, cải nguyên Chương Vũ nguyên niên , . , (Đệ bát thập hồi) Các quan văn võ cùng tung hô vạn tuế. Làm lễ lạy mừng xong, đổi niên hiệu là Chương Vũ thứ nhất.