e-hvtd v2.0 (9175)

九州 cửu châu
♦Ngày xưa Trung Quốc chia làm chín khu vực hành chánh, gọi là cửu châu . Sau mượn gọi thay Trung Quốc. ◇Lục Du : Tử khứ nguyên tri vạn sự không, Đãn bi bất kiến Cửu Châu đồng , (Thị nhi ) Chết đi vốn biết muôn sự là không cả, Nhưng chỉ đau lòng không được thấy Cửu Châu thống nhất.
♦Tên một đảo phía nam Nhật Bổn.