e-hvtd v2.0 (9175)

播揚 bá dương
♦Truyền bá, làm cho ai cũng biết. ◇Nhan thị gia huấn : Bá dương tiên nhân chi từ tích, bộc lộ tổ khảo chi trường đoản , (Hậu thú ).
♦Phân tán, tản khắp.