e-hvtd v2.0 (9175)

招禍 chiêu họa
♦Rước lấy tai họa. ☆Tương tự: chiêu tai . ◇Văn minh tiểu sử : Tiên sinh đảo khiếu tha bất yếu thuyết, khủng phạ chiêu họa , (Đệ nhị thập lục hồi).