e-hvtd v2.0 (9175)

招搖 chiêu diêu
♦Huênh hoang, phô trương. ◇Nho lâm ngoại sử : Như thử chiêu diêu hào hoành, khủng phạ diệc phi sở nghi! , ! (Đệ thập nhị hồi)
♦Lay động.
♦Tên ngôi sao, ở chuôi chòm sao Bắc Đẩu. Phiếm chỉ Bắc Đẩu thất tinh.