e-hvtd v2.0 (9175)

拙薄 chuyết bạc
♦Vụng về thiển bạc. ◇Bạch Cư Dị : Chuyết bạc tài vô thủ, Sơ dong chức bất chuyên , (Tân xương tân cư thư sự tứ thập vận ).