e-hvtd v2.0 (9175)

拘禮 câu lễ
♦Giữ phép tắc một cách cố chấp, không biết biến thông để thích ứng với hoàn cảnh. ◇Hoài Nam Tử : Câu lễ chi nhân, bất khả sử ứng biến , 使 (Phiếm luận ).