e-hvtd v2.0 (9175)

拈香 niêm hương
♦Cầm hương đốt lên để kính lễ thần Phật. Phiếm chỉ cúng bái. ◇Tây sương kí 西: Giá trai cung đạo tràng đô hoàn bị liễu, thập ngũ nhật thỉnh phu nhân, tiểu thư niêm hương , , (Đệ nhất bổn , Đệ tam chiết) Việc làm chay, đàn tràng đã sắp đặt sẵn sàng, ngày rằm này, xin mời bà lớn cùng cô sang dâng hương (cúng Phật).