e-hvtd v2.0 (9175)

押送 áp tống
♦Áp giải đưa đi. ◇Văn minh tiểu sử : Thuyết tha hữu hại trị an, tu đắc áp tống hồi quốc , (Đệ tam thất hồi).