e-hvtd v2.0 (9175)

憑空 bằng không
♦Tự dưng, bỗng dưng, không có nguyên do. ◇Nho lâm ngoại sử : Ngã bất tại gia, tha mạo nhận thị ngã cữu cữu, phiến phạn khiết; kim niên hựu bằng không tẩu lai vấn ngã yếu ngân tử! , , ; (Đệ nhị thập tứ hồi).