e-hvtd v2.0 (9175)

感想 cảm tưởng
♦Ý nghĩ, tư niệm phát sinh do tiếp xúc với sự vật bên ngoài. § Cũng như cảm xúc .