e-hvtd v2.0 (9175)

惡口 ác khẩu
♦Lời nói ác độc.
♦Phật giáo coi ác khẩu là một trong mười điều ác.