e-hvtd v2.0 (9175)

悲劇 bi kịch
♦Vở tuồng với chủ đề là những cảnh ngộ bi thảm bất hạnh. ◎Như: Lương San Bá dữ Chúc Anh Đài .
♦Tỉ dụ gặp phải cảnh ngộ đau thương. ◎Như: tửu hậu thiết vật giá xa, dĩ miễn nhưỡng thành bi kịch , uống rượu xong thì đừng nên lái xe, để khỏi gây thành thảm kịch.