e-hvtd v2.0 (9175)

幻想 ảo tưởng, huyễn tưởng
♦Mơ tưởng sự viển vông và không sát với thật tế. ☆Tương tự: mộng tưởng , không tưởng , dật tưởng , vọng tưởng .
♦Phiếm chỉ tưởng tượng. ◇Dương Sóc : Ngã môn đích tổ tiên tại lịch sử đích lê minh thì kì tiện huyễn tưởng xuất nhất cá thần thoại thức đích nhân vật, khiếu Đại Vũ 便, (Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai ).