e-hvtd v2.0 (9175)

幅員 bức viên
Bức là rộng hẹp, viên là chu vi. Bức viên chỉ bờ cõi, cương vực. ◇Hầu Phương Vực : Ngã quốc gia chi phúc viên, thập đại ư bỉ , (Nam tỉnh thí sách tứ ).
♦Phiếm chỉ phạm vi. ◇Liễu Tông Nguyên : Đàm phúc viên giảm bách xích, thanh thâm đa du ngư , (Thạch Cừ kí ).