e-hvtd v2.0 (9175)

差錯 sai thác
♦Lầm lẫn, thác ngộ, khuyết điểm.
♦Sự việc ngoài ý muốn. ◇Tây du kí 西: Tha lão tử lợi hại, hữu ta sai thác, quyết bất dữ nhĩ can hưu , , (Đệ tam thập nhất hồi) Ông ta ghê gớm lắm, nếu có làm sao, quyết không để yên cho nhà ngươi đâu.