e-hvtd v2.0 (9175)

專注 chuyên chú
♦Để hết tâm trí vào. ◎Như: tha khán thư tâm thần chuyên chú, biệt vô bàng vụ , .