e-hvtd v2.0 (9175)

專擅 chuyên thiện
♦Tự tiện làm việc theo ý riêng, độc đoán độc hành.