e-hvtd v2.0 (9175)

專心 chuyên tâm
♦Chuyên nhất tâm tư, để hết lòng vào việc. ◇Văn minh tiểu sử : Hợp liễu tha đích bằng hữu Bành Trọng Tường, Thi Hiệu Toàn đẳng kỉ vị hào kiệt, chuyên tâm cầu vũ sự, kết liễu cá bí mật xã hội , , , (Đệ tam ngũ hồi).