e-hvtd v2.0 (9175)

婚姻 hôn nhân
♦Hai người lấy nhau thành vợ chồng. ◇Hồng Lâu Mộng : Khởi hữu hôn nhân chi sự, xuất nhập tùy ý đích? Hoàn yếu châm chước , ? (Đệ lục thập lục hồi) Việc hôn nhân, đâu phải ra vào (thay đổi) tùy ý như thế, xin hãy đắn đo kĩ càng.
♦Thông gia, hai nhà do hôn nhân mà thành thân thích. ◇Sử Kí : Bái công phụng chi tửu vi thọ, ước vi hôn nhân , (Hạng Vũ bổn kỉ ) Bái Công nâng chén rượu chúc thọ, hẹn làm thông gia.