e-hvtd v2.0 (9175)

土官 thổ quan
♦Viên quan địa phương, chức quan của người dân tộc thiểu số. § Còn gọi là thổ ti . ◇Kim Bình Mai : Lưu Nội Tướng đạo: Nhĩ ngã như kim xuất lai tại ngoại tố thổ quan, na triều lí sự dã bất can cha mỗi : , (Đệ lục tứ hồi).
♦Viên quan cai quản về thủy thổ. ◇Tống Thư : Xã chủ thổ thần, tư không thổ quan, cố tế xã sử tư không hành sự , , 使 (Lễ chí tứ ).
♦Thần đất, địa thần. ◇Lục Quy Mông : Đông thập nguyệt canh ngưu vi hàn, trúc cung nạp nhi tạo chi. Kiến chi tiền nhật, lão nông thỉnh khất linh ư thổ quan, dĩ tòng hương giáo. Dữ miễn chi nhi vi chi từ , . , , . (Chúc ngưu cung từ tự ).