e-hvtd v2.0 (9175)

宵禁 tiêu cấm
♦Giới nghiêm. § Lệnh cấm dân chúng ra ngoài ban đêm. Thường là vì chiến tranh, biến loạn hoặc xảy ra biến cố quan trọng, chính phủ ra lệnh giới nghiêm để duy trì an ninh trật tự. Tiếng Pháp: couvre-feu; tiếng Anh: curfew.