e-hvtd v2.0 (9175)

厚情 hậu tình
♦Tình ý thâm hậu, tình thân thiết. ★Tương phản: bạc tình . ◇Nhị khắc phách án kinh kì : Cố thử ngu phu phụ đặc lai phụng cầu, dữ tiểu thư liễu thử nhất đoạn nhân thân, báo đáp tiền nhật hậu tình nhĩ , , (Quyển thập thất).