e-hvtd v2.0 (9175)

游龍 du long
♦Giao long bơi lội.
♦Tên khác của hồng thảo . ◇Thi Kinh : Sơn hữu kiều tùng, Thấp hữu du long , (Trịnh phong , San hữu phù tô ) Trên núi có cây tùng trụi cành lá, Dưới thấp có cỏ long mọc lan ra khắp nơi.
♦Tỉ dụ chen chúc đông đảo. ◇Hậu Hán Thư : Xa như lưu thủy, mã như du long , (Hoàng hậu kỉ thượng ) Xe như nước chảy, người ngựa (chen chúc đông đảo) như cỏ long.