e-hvtd v2.0 (9175)

守口如瓶 thủ khẩu như bình
♦☆Tương tự: mặc bất tác thanh , mặc mặc vô ngôn , giam khẩu bất ngôn , cấm nhược hàn thiền . ★Tương phản: điệp điệp bất hưu , thao thao bất tuyệt , thổ lộ tâm phúc , khẩu nhược huyền hà , khoa khoa kì đàm , hòa bàn thác xuất , tận tình thổ lộ .
♦Ngậm miệng không nói hay nói năng cẩn thận như bưng miệng lọ. Hình dung giữ kín bí mật. ◇Tùy Đường diễn nghĩa : Kim nguyện bệ hạ thủ khẩu như bình, bất khả đề khởi , (Đệ tam ngũ hồi ).