e-hvtd v2.0 (9175)

蟾桂 thiềm quế
♦Theo truyền thuyết trên mặt trăng có con cóc — thiềm thừ và cây quế — đan quế . Về sau mượn dùng thiềm quế để gọi cung trăng. ◇La Ẩn : Xuất môn liêu nhất vọng, Thiềm quế hướng nhân tà , (Lữ mộng ).