e-hvtd v2.0 (9175)

蕭騷 tiêu tao
♦Xào xạc. § Tiếng gió thổi qua cây cối. ◇Tề Kỉ : Hậu dạ tiêu tao động, Không giai tất suất thính , (Tiểu tùng ).
♦Tiêu điều thê lương. ◇Tây Linh Tửu Dân 西: Nhất phiến minh hồ ca vũ cựu, cảnh sắc tiêu tao, nhẫm xứ kham hồi thủ , , (Điệp luyến hoa , Thu nhật hồ thượng ).
♦Thưa thớt. ◇Ngô Vĩ Nghiệp : Bất kham tòng trí tửu, Bạch phát tự tiêu tao , (Thúy Phong Tự ngộ hữu ).