e-hvtd v2.0 (9175)

躞蹀 tiệp điệp
♦Đi bước ngắn, lững thững. ◇Trác Văn Quân : Tiệp điệp ngự câu thượng, Câu thủy đông tây lưu , 西 (Bạch đầu ngâm ) (Tôi) lững thững bước trên dòng nước, Nước đông chảy về tây.
♦Bồi hồi, quẩn quanh quyến luyến. ◇Trương Hỗ : Thiền quyên tiệp điệp xuân phong lí, Huy thủ diêu tiên dương liễu đê , (Ái thiếp hoán mã ).