e-hvtd v2.0 (9175)

諾言 nặc ngôn
♦Lời hứa. ◎Như: ngã hội tín thủ nặc ngôn, tuyệt bất tiết lộ nhĩ nhậm hà để tế , .