e-hvtd v2.0 (9175)

空話 không thoại
♦Lời nói suông. ◎Như: thuyết không thoại giải quyết bất liễu thật tế vấn đề .
♦Lời hủy báng hoặc công kích người khác, hoại thoại. ◇Trương Thiên Dực : Tứ da, liên Đông Xung đô hữu nhân giảng nhĩ lão nhân gia đích không thoại , (, Nhị).
♦Nội dung trống rỗng, xa cách thật tế. ◇Mao Thuẫn : Trọng tại tố, bất tại thuyết không thoại! , (Tí dạ , Thập bát).