e-hvtd v2.0 (9175)

數值 số trị
♦Trị số. § Tiếng Anh: numerical value. ◎Như: tam công cân đích "tam" "" nghĩa là: "3" là trị số trong "3 kí-lô".