e-hvtd v2.0 (9175)

熊熊 hùng hùng
♦Hừng hực, ngùn ngụt (lửa cháy). ◇San hải kinh : Nam vọng Côn Lôn, kì quang hùng hùng , (Tây san kinh 西) Phía nam hướng về núi Côn Lôn, ánh sáng nó rực rỡ.
♦Mạnh mẽ (khí thế). ◎Như: tráng khí hùng hùng tráng khí bừng bừng.