e-hvtd v2.0 (9175)

周容 chu dong
♦Nghênh hợp ý người khác để lấy lòng. ◇Khuất Nguyên : Bối thằng mặc dĩ truy khúc hề, Cạnh chu dong dĩ vi độ , (Li Tao ).