e-hvtd v2.0 (9175)

士氣 sĩ khí
♦Ý chí chiến đấu của quân đội. Cũng phiếm chỉ tinh thần tranh đấu trong một cuộc thi đua.
♦Tiết tháo của người có học vấn. ◇Lục Du : Nhân tài suy mĩ phương đương lự, Sĩ khí tranh vanh vị khả phi , (Tống nhuế quốc khí tư nghiệp ).
♦Phong cách tác phẩm của học giả hoặc người có học vấn.