e-hvtd v2.0 (9175)

僅僅 cận cận
♦Chỉ có, không hơn. § Cũng viết: , . ◎Như: cận cận nhất thứ . ◇Ba Kim : Cận cận tại nhất sát na gian, tựu khả dĩ hủy hoại tha thập kỉ niên lai khổ tâm thảm đạm địa tạo thành đích nhất thiết , (Gia , Nhị nhị).