e-hvtd v2.0 (9175)

窗格 song cách
♦Chấn song (cửa sổ). § Cũng viết là: song cách , song phiến . Ngày xưa dùng giấy dán lên trên hoặc lấy vải the ngăn gió. ◇Dương Vạn Lí : Nghênh hàn song cách trùng hồ biến, Chỉ phóng thư biên sổ nhãn minh , (Lệ chi đường tịch thiếu ).